Sakai SW900 Double Drum Roller 13Ton

Equipment Type :  Double Drum Roller

Brand : Sakai

Model : SW900

Serial : VSW32-10***

Description : 13ton

Description

Equipment Type :  Double Drum Roller

Brand : Sakai

Model : SW900

Serial : VSW32-10***

Description : 13ton

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sakai SW900 Double Drum Roller 13Ton”